Sorter på: Visningsformat:
Huvudmotor V988
V.2.966.010

102,-
145,-

Kabin V988
V.2.988.008

102,-
145,-

Krashkit V988
V988-CRASHKIT

204,-
291,-


Reservdelskit 1 V988
V988-PARTKIT 2

136,-
194,-

Rotorbladskit V988
V988-BLADEKIT

136,-
194,-

Servo V988
V.2.966.011

136,-
194,-


Stjärtbom m.motor V988

156,-
223,-

Swashplatta V988
V.2.988.005

102,-
145,-