Meccano

MECCANO

I over et århundre år, har Meccano produsert alt fra kraner til lisensierte Star Wars produkter. Populariteten har vokst i takt med erfaring og Meccano produkter har alltid vært et must for den nysgjerrige ingeniør. Meccano produkter har skapt alt fra fullskala lokomotiv samt utstillinger på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Hva ville du bygge?